ნაცვლად წინადადებისა: -„გასულ წელს, თურქეთში სომხეთიდან 69 ათასი, საქართველოდან 2 მილიონ 850 ათასი და რუსეთიდან 3 მილიონი შემოვიდა და ჩვენ არ ვიცით ამ რაოდენობიდან, რამდენი ტურისტი იყო და რამდენი სამუშაო მიზნებით იმყოფებოდა”… უნდა ეწეროს:

–“გასულ წელს, თურქეთში სომხეთიდან 69 ათასი, საქართველოდან 1 მილიონ 850 ათასი და რუსეთიდან 3 მილიონი შემოვიდა და ჩვენ არ ვიცით ამ რაოდენობიდან, რამდენი ტურისტი იყო და რამდენი სამუშაო მიზნებით იმყოფებოდა”… დანარჩენი კი, როგორც ტექსტშია.

კომენტარები