“1ოქტომბერს მოვიდეთ და ვთქვათ ჩვენი სათქმელი, ჩვენი მაღალი აქტივობით აქ მდგომ, კარს მომდგარ მტერს და მათ დამქაშებს ვუთხრათ, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი არ გაიყიდება.”

კომენტარები