ვიდეომასალაში აჭარის კუდის უფროსის და მისი ძმის საუბარი ისმის. ჩეჩენ ქილერს მკვლეობა 100 ათასი დოლარის სანაცვლოდ უნდა შეესრულებინა.

ჩანაწერის თანახამდ, ჩეჩნებმა ქართული სამართალდამცავის დაკვეთა არ შეასრულეს და მკვლელობის შესახებ ყიფიანსაც შეატყობინეს.

კომენტარები