2010 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წელს, განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების თანახმად, ქალაქის ბიუჯეტში მერიის ადმინისტრაციის ხარჯები (მათ შორის, შრომის ანაზღაურება, წარმომადგენლობითი და სხვა ხარჯები) წინა წელთან შედარებით 110 ათასი ლარით გაიზარდა.

არჩევნებამდე ერთდროულად რამდენიმე შტატით გაიზარდა საჯარო სამსახურები.

კომენტარები