ოპოზიციის მიერ გამოთქმული შენიშვნები ჩემთვის იყო და რჩება გაუგონრად

პროექტის პარლამენტში განხილვის საწყის ეტაპზევე, კონკრეტულ საკითხებზე სანამდეც დავიდა უმცირესობის პრეტენზიები, უსალოდ კანონპროექტთან მიმართებასი რაც ითქვა დაიყვანება ერთ კონკრეტულ საკითხამდე, კანონპროექტთან დაკავშირებული ყველა საკითხი

კომენტარები