1. სენაკის N 63 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი – რეგისტრირებულია 8 კანდიდატი.

2. მარტვილის N 62 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი – რეგისტრირებულია 9 კანდიდატი.

3. ხობის N 64 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი – რეგისტრირებულია 9 კანდიდატი

4. ზუგდიდის N65 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი – რეგისტრირებულია 18 კანდიდატი(უნდა აირჩიონ 2 დეპუტატი – ქალაქიდან და თემიდან)

5. წალენჯიხის N67 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი – რეგისტრტირებულია 12 კანდიდატი.

6. ფოთი N 61 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი – რეგისტრირებულია 15 კანდიდატი.

კანდიდატების რეგისტრაცია უკვე დასრულდა. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს იმართება.

კომენტარები