ამავე დროისათვის, 8 ოქტომბერს, 22,31%-იანი ( 11 650 ხმა) აქტივობა იყო.

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 12 საათისათვის, ამომრჩეველთა 27.09 %-მა მისცა ხმა, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, 17,65%-იანი აქტივობა დაფიქსირდა.

2012 წელს, ფოთში, 40 656 ამორჩეველი იყო რეგისტრირებული, ამ საპარლამენტო არჩევნებზე კი – 52 212 ამომრჩეველი.

კომენტარები