12 საათისთვის კი, 8 379 ამომრჩეველმა მისცა ხმა, რაც 16, 05 %-ს შეადგენს.

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ფოთის საოლქო- საარჩევნო კომისიაში – 52 212 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.

კომენტარები