ფოთის მერია-საკრებულოში 42 ვაკანსიაზე კონკურსია გამოცხადებული. განაცხადები 12 დეკემბრამდე მიიღება. კონკურსის ჩატარების თარიღი, ჯერჯერობით, ცნობილი არაა.

კანდიდატს უფლება აქვს გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე განაცხადი წარადგინოს არაუმეტეს 5 ვაკანსიაზე. მეტ ვაკანსიაზე განაცხადის წარდგენის შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გააგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას;

– კონკურსის ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კონკურსანტებს ეცნობებათ მათ მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.poticity.ge) გამოქვეყნების გზით.

კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.

კონკურსის შესახებ ინფორმაცია იხ. ვებ-გვერდზე https://www.hr.gov.ge/

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იხ. აქ

კომენტარები